Zwroty i reklamacje

<span class="caps">ZWROT</span> <span class="caps">TOWARU</span>

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271,              z późn. zm.) konsument (tj. osoba fizyczna nabywająca rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, od odbioru towaru.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Nie będą przyjmowane przesyłki za pobraniem. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Przede wszystkim czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami mailowo pod adresem: e-sklep@porcelana.com.pl

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół z ustalenia stanu przesyłki.

Masz również 3 dni na rozpakowanie paczki w domu, jeśli nie zauważyłeś uszkodzeń opakowania przy kurierze, sprawdzenie jej zawartości i powiadomienie nas mailowo na adres: e-sklep@porcelana.com.pl o ewentualnych uszkodzeniach przesyłki jakie mogły powstać podczas transportu.

Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną na adres:

Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.,
ul. M. Kasprzaka 26, 64-800 Chodzież

lub

Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.,
ul. Ostrowiecka 45, 27-440 Ćmielów


Prześlij produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego protokół reklamacyjny, a także Twój adres oraz numer konta (w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę); nie będą przyjmowane przesyłki za pobraniem;

Możesz również przesłać protokół reklamacyjny, którego wzór znajdziesz poniżej lub pod Regulaminem Zakupów jako Załącznik Nr 2 mailowo na adres: reklamacje@porcelana.com.pl dołączając zdjęcia towaru niezgodnego z umową.

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki lub maila poinformujemy Cię mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: e-sklep@porcelana.com.pl. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.



Pobierz formularz reklamacyjny

Serwisy obiadowe oraz zestawy do kawy i herbaty z porcelany - porcelana.pl